Metode

Som aktivt talent har vi en række metoder til at udvikle dig og dit projekt

Omdrejningspunktet i vores talentudvikling er learning by doing ved at understøtte og træne talenter i produktion af digitale visuelle fortællinger lige fra ansøgningstidspunktet til færdigmelding.

Talentudvikling

Omdrejningspunktet i vores talentudvikling er learning by doing ved at understøtte og træne talenter i at bygge og berøre i produktion af digitale visuelle fortællinger.

Vi arbejder med at sikre talentudvikling og fornyelse af dansk filmkunst via økonomisk støtte, coaching & læring samt udlån af state of the art-udstyr til filmproduktioner.

Vi arbejder med talentet fra første møde og lægger vægt på en engagerende, nærværende og personlig relation. Det er vigtigt, at talentet bruger værkstedet og hinanden.

Ved første møde klarlægger vi, hvor i processen, talentet og et eventuelt projekt befinder sig, og det videre individuelle forløb aftales herfra.

Vi ser tre overordnede faser i et forløb: Zooming, Feedback Lab og Final Feedback.

Zooming

Zooming er en af vores metoder til talentudvikling og tager afsæt i en række forskellige coachingværkstøjer, der er udarbejdet på baggrund af mange års læring og erfaring.

Talentet bliver tilbudt et forløb, hvor deres projekt bliver skærpet både på historien og processen. Talentet kan også indgå i et forløb for egen afklaring i forhold til karriere.

Der aftales individuelle møder med Odense Filmværksteds filmkonsulenter, og forløbet er forpligtende for begge parter.

Dét, talentet kan få ud af Zooming er:

 • skærpet projekt på både historie og proces
 • blive klogere på eget projekt og de udfordringer, der måtte være
 • opnå større indsigt i styrker og svagheder som talent
 • få lagt en realistisk plan for projekt og/eller karriere

Feedback Lab

Feedback Lab er et tilbud til alle aktive talenter på Odense Filmværksted om sparring og netværk uagtet projektets fase.

Alle talenter, der arbejder på et projekt tilbydes at få vendt deres udfordringer i et forum med de andre aktive talenter på værkstedet samt en filmkonsulent.

Feedback Lab faciliteres af en professionel fra branchen eller en ansat fra værkstedet, og alle talenter med et støttet projekt inviteres.

Dét, talentet kan få ud af Feedback Lab er:

 • et større netværk
 • lære at give andre konstruktiv kritik og løsningsforslag
 • blive klogere på eget projekt og de udfordringer, der måtte være
 • være åben om egen kreative proces
 • øve sig i at modtage kritik på en konstruktiv måde
 • bidrage aktivt til et levende miljø, hvor læring og fejl er en succes

Final Feedback

Final Feedback er et tilbud om evaluering af projektet og processen til talenter, der har færdiggjort en produktion.

Når talentet er færdig med sin film, har denne formentlig lært uendeligt meget. Denne indsigt og de erfaringer ønsker vi at sætte under en lup.

Alle talenter, der færdigmelder en film, tilbydes et afsluttende møde, hvor det klarlægges, hvad talentet har lært af projektet samt den videre færd.

Derudover inviteres udvalgte instruktører og manuskriptforfattere ca. to gange om året til en udvidet Final Feedback med en professionel filmskaber samt en ansat fra værkstedet.

Talentet får i dette forum lov til at fortælle og høre om, hvad andre i samme situation har oplevet. Denne metode er en god læringsproces i forhold til kommende projekter.

Dét, talentet kan få ud af Final Feedback er:

 • øve sig i at modtage kritik på en konstruktiv måde
 • give andre konstruktiv kritik
 • fortælle andre om de fejl, man har gjort og lært af
 • være åben om sin egen kreative proces
 • lære af andres fejl
 • høre fra den professionelle, hvad man kan lære af alt dette