Supplerende støtte

Til dig, der har brug for støtte fra et andet filmværksted under Filmtalent

Supplerende støtte er til dig, der allerede har støtte fra Odense Filmværksted, men som mangler produktionsudstyr/faciliteter, som vi ikke kan tilbyde.

Ansøgningsbetingelser

  • Løbende ansøgningsfrist: Alle støttemodtagere fra Odense Filmværksted kan søge om supplerende støtte fra Viborg, Aarhus eller København
  • Anmodning om supplerende støtte begrundes i nødvendigheden af udstyr/faciliteter, som Odense Filmværksted ikke ligger inde med i produktionsperioden, men som forefindes på andet værksted under Filmtalent.
  • Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes til Odense Filmværksted, der hurtigst muligt giver afslag eller tilsagn
  • Ved tilsagn fra Odense Filmværksted: Værkstedslederen fra Odense Filmværksted indstiller ansøgning om supplerende støtte til værkstedslederen fra det værksted, der ønskes supplerende støtte fra.
  • Det supplerende støtteværksted er herefter suveræn i sin afgørelse om støtte eller afslag, der formidles til ansøger.
  • Ved tilsagn fra supplerende støtteværksted: Der indgås formel bevillingsaftale mellem værkstederne og støttemodtager.
  • Modtager af den supplerende støtte skal følge støttevilkår og bevillingspraksis fra begge værksteder, der opnås støtte fra.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes online og gemmes automatisk undervejs.